poniedziałek, 21 kwietnia 2014

Instalacje elektryczne cz. 1 podstawy kolory przewodów

Kolory przewodów w instalacji


Aby podłączyć dowolne urządzenie do instalacji elektrycznej także takie jak pompy głębinowe czy hydrofory warto nie tylko znać podstawowe przepisy ale również w miarę możliwości zrozumieć je i ewentualnie sprawdzić czy są stosowane. 


Pompy do wody najczęściej zasilane są z instalacji domowej prądu przemiennego, w której napięcie wynosi 230 V (instalacja jednofazowa) lub 400 V (instalacja trójfazowa) czyli napięciem niebezpiecznym dla zdrowia i życia ludzkiego. W instalacjach tych obowiązuje odpowiednie oznaczenie poszczególnych przewodów właściwymi kolorami, które zostały wymuszone normą PN-90/E-05023:1990 i jej późniejszymi modyfikacjami. Zgodnie z tą normą w instalacjach powinny występować odpowiednio oznaczone przewody:
  • PE - przewód ochronny kolor izolacji  żółto - zielony  przewód ten jest przewodem ochronnym służącym ochronie przed porażeniem prądem. Może to być zarówno połączenie głównego zacisku uziemiającego z uziomem jak też wyrównawczy zapewniający wyrównanie różnych potencjałów różnych części urządzenia znajdujących się pod napięciem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przewody powinny posiadać odpowiednie kolory na całej długości przewodu. W normie określono również dozwolony stopień występowania poszczególnych barw i zgodnie z nim każda z barw może obejmować 30 do 70 % powierzchni izolacji a druga barwa resztę ;
  • N - przewód neutralny kolor izolacji  jasno niebieski  (bądź błękitny) jest przewodem łączącym z punktem neutralnym sieci elektroenergetycznej. Przewód ten może służyć do przesyłania energii elektrycznej dlatego też zwany jest popularnie jako "zero robocze" ;
  • L1 , L2 , L3  - przewody liniowe L nie posiadają znormalizowanych kolorów najczęściej stosowane kolory to  brązowy , czarny ,  czerwony  we wszystkich odcieniach. Niedopuszczalne jest stosowanie w ich przypadku koloru jasnoniebieskiego oraz żółto-zielonego. Przewody te są przewodami fazowymi będącymi podczas normalnej pracy pod napięciem służącymi do przesyłania energii energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej.

W przypadku podłączenia trójfazowego silnika elektrycznego pompy ze zmienioną kolejnością faz silnik ten będzie pracował jednakże jego praca może nie być właściwa dla zasilanego przez nie urządzenia np. pompy. Zmiana kolejności faz może objawiać się tym, że:
  • silnik pracuje zgodnie z kierunkiem obrotu wymaganym przez urządzenie napędzane ale znacznie wolniej co wpływa na wydajność pompy i generowane przez nią ciśnienie;
  • silnik pracuje z kierunkiem obrotu przeciwnym niż wymagany przez urządzenie napędzane.

W obu przypadkach zmiana kolejności faz na właściwy umożliwi prawidłowe działanie napędzanego urządzenia.

Należy pamiętać, że praktycznie każde urządzenie elektryczne podłączone do instalacji powinno być odpowiednio zabezpieczone. Aby je prawidło zabezpieczyć najpierw należy dokładnie zidentyfikować rodzaj instalacji do której je podłączamy, gdyż część z zabezpieczeń nie działa poprawnie w niektórych instalacjach.

O rodzajach instalacji elektrycznych przeczytają Państwo w kolejnym artykule.

czwartek, 10 kwietnia 2014

Woda z własnej studni źródłem dużych oszczędności

Koszt utrzymania domu oraz ogrodu kosztuje coraz więcej. Dobrym przykładem tych wzrostów są koszty wody pobieranej z wodociągów. 
Powoduje to, że bardzo rozsądną alternatywą dla wody z wodociągu jest czerpanie jej z własnego ujęcia wody  to jest studni wykorzystując do tego hydrofory zasilane przez pompy głębinowe gdy poziom wody jest dość nisko lub pompy ssące, gdy znajduje się nie niżej niż 8 metrów poniżej pompy.
Praktycznie na każdej posesji można wykopać lub wywiercić studnię i czerpać z niej wodę. Obecnie obowiązujące przepisy czyli ustawa "Prawo Wodne" która została nowelizowana 26 września 2012 roku, umożliwiają wykopanie własnej studni bez uzyskania nawet pozwolenia przy zachowaniu pewnych uwarunkowań :
Studnia w ogrodzie z zainstalowaną pompą głębinową

1) Pobór wody przez pompę ze studni nie powinien być większy niż 5.000 litrów na dobę ;
2) Wydajność pomp do czerpania wody nie powinna przekraczać 500 litrów na godzinę;
3) Głębokość całkowita studni nie może przekraczać 30 metrów.
Jeśli odwiert znajduje się co najmniej 5 metrów od granicy posesji o pozwolenie na jej budowę nie musi wyrażać również sąsiad. Fakt ten należy jednak zgłosić do właściwego urzędu
Ze względów sanitarno-epidemiologicznych (możliwość skażenia wody) zostały wprowadzone również ograniczenia co do jej oddalenia od obszarów mogących bezpośrednio spowodować skażenie ujęcia wody oraz wód głębinowych. Z powyższego względu studnia nie może znajdować się bliżej niż:
- 7,5 metra od przydrożnego rowu melioracyjnego;
- 15 metrów od szamba lub budynku w którym znajduje się inwentarz, płyt gnojowych oraz wydzielonych miejsc chodowli zwierząt;
- 30 metrów od drenów rozsączających ścieki oczyszczonych biologicznie z przydomowych oczyszczalni;
- 70 metrów od drenów rozsączających ścieki nieoczyszczone biologicznie z oczyszczalni przydomowy.
Praktycznie oznacza to, że decydując się na wywiercenie studni na większości posesji nie można zbudować i użytkować przydomowych oczyszczalni ścieków. Jest to bardzo ważny warunek, który należy spełnić przy budowie studni niezależnie od tego czy pobierana ze studni woda będzie używana do celów spożywczych dostarczona do domu za pomocą hydroforów czy też tylko na cele gospodarcze ( nawadniania i podlewania ogrodu, prace przydomowe ). Spowodowane jest to tym, że skażeniu może ulec cały pokład wodonośny przez co woda pobierana z innych studni korzystających z tych zasobów może być również skażona. Woda pochodząca z własnego ujęcia nie jest stale monitorowana i badana pod względem chemicznym i bakteriologicznym tak jak ma to miejsce w przypadku wody z wodociągu.
Pomimo konieczności spełnienia wszystkich tych wymogów pobór wody z własnego ujęcia nawet z głębszych ujęć, gdzie istnieje konieczność wykorzystania pompy głębinowej do zasilania hydroforu jest co najmniej kilka razy mniej kosztowne niż korzystanie z wody pochodzącej z wodociągu.

sobota, 5 kwietnia 2014

Wyłącznik ciśnieniowy LCA Hydro-Vacuum Grudziądz

Wyłącznik ciśnieniowy Hydro-Vacuum widok
Firma Hydro-Vacuum Grudziądz niedawno wprowadziła na rynek zmodyfikowany łączniki ciśnieniowe serii LCA. Stosowane są one od lat w układach sterowania ciśnienia hydroforów zasilanych zarówno przez pompy głębinowe jak i ssące oraz układach sprężonego ciśnienia kompresorów. 
Tak jak poprzednia wersja włączników także i nowa występuje w trzech typach:
  • LCA-1 ( o zakresie ciśnienia od 0,1 do 0,4 MPa ) ;
  • LCA-2 ( o zakresie ciśnienia od 0,2 do 0,8 MPa ) ;
  • LCA-3 ( o zakresie ciśnienia od 0,3 do 1,1 MPa ) .
Podstawowe modyfikacje w stosunku do starej wersji tych sterowników dotyczą :
- zmodyfikowanych dławic wejść przewodów elektrycznych umożliwiające łatwiejsze podłączenie przewodów elektrycznych o większej średnicy ;
- zmieniony sposób podłączenia króćca hydro-pneumatycznego do instalacji wyposażonego w nowej wersji w uszczelnienie czołowe. Jest ono wyposażone w obecnej chwili w gwint wewnętrzny 1/2 lub 1/4 cala ;
- nowe materiały króćców połączeniowych eliminujące zjawisko mikro-nieszczelności występujące we wcześniejszej wersji ze względu na pojawiające się mikropory w podłączeniu aluminiowym.   
Urządzenie nadal w całości produkowane jest w Polsce dzięki czemu nadal pozostaje jednym z najtrwalszych i niezawodnych urządzeń tego typu przeznaczonym także do zastosowań przemysłowych.
Styki elektryczne LCA wykonane są z miedzi i posiadają nakładki ze srebrotlenku kadmu.
O najwyższej jakości sterownika świadczy nie tylko certyfikat ISO:9001 ale przede wszystkim to, że każdy włącznik przed opuszczeniem fabryki jest próbom hydraulicznym oraz elektrycznym przy napięciu 2,5 kV.

Sterowniki LCA posiada stopień ochrony IP43 (przy montażu pionowym pokrywą ku górze).

Poniżej przedstawiony jest sposób montażu i regulacji włącznika / wyłącznika LCA